Zrównoważony rozwój w strategiach i działaniach polskich uczelni

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W KONFERENCJI (W FORMIE WEBINARU) PT.

“Zrównoważony rozwój w strategiach i działaniach polskich uczelni”


DATA: 22.03.2021, godz. 12:00 – 14:30, platforma TEAMS


W konferencji wezmą udział przedstawiciele polskich uczelni, którzy zaprezentują implementowane w ich uczelniach rozwiązania w zakresie
społecznej odpowiedzialności oraz praktycznej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Następnie wspólnie (również z udziałem
studentów) zastanowimy się, jakie inicjatywy należałoby podjąć w przyszłości wspólnie – tj. w formule międzyuczelnianej i
ogólnopolskiej.
Weź udział i pomóż nam odpowiedzieć na pytanie: Jak uczynić Twoją uczelnię bardziej ekologiczną i przyjazną dla społeczności
akademickiej oraz atrakcyjną dla wszystkich interesariuszy!


ORGANIZATORZY: Polski Oddział PRME, Instytut Studiów Międzynarodowych SGH (Katedra Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej), Zakład Strategii Międzynarodowych SGH, SKN PRIME SGH


Aby wziąć udział, należy zgłosić się za pośrednictwem poniższego formularza do 20.03.2021


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec5zh4xAn733VaL34JDGvkichtOgvYkh853c8WakOJsE_lVQ/viewform
Więcej o wydarzeniu (w tym program) na stronie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH
Zrównoważony rozwój w strategiach i działaniach… (sgh.waw.pl)
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone