Unia Europejska? Parlament Europejski? Partnerstwo Wschodnie? Tak, właśnie to jest omawiane na studiach – Europeistyki.


Europeistyka – to dziedzina studiów politycznych, tzw. obszar badań naukowych zajmujących się Europą jako zjawiskiem złożonym społeczno-kulturowym.


Za pośrednictwem Europeistyki, poznajemy działalność Unii Europejskiej, branżę współpracy, partnerstwa z innymi krajami itp. Podczas zajęć analizujemy wszystkie na czasie zdarzenia polityczno-społeczne np:. UE-Bliski Wschód, Parlament Europejski jako pomocnik do rozwiązywania sporów i nieporozumień. Będziemy też nauczani i wgłębiani w świat prawa międzynarodowego-publicznego, prawa UE i polityki spójności.


Rekrutując się na Europeistykę, musimy uwzględnić, że nauka o polityce i społeczeństwie żąda naprawdę sporo czasu. Każdy przedmiot wymaga oddzielnego podejścia i wgłębienia się, więc warto zaznaczyć, że abstraktując podane zadania jest potrzebna cierpliwość i oddanie się temu co się robi i co się uczy.


Z osobistego punktu widzenia, będąc na 2 roku tego oto kierunku, mogę śmiało stwierdzić, że Europeistyka rozszerza światopogląd nie tylko na politykę, ale również na otaczającą codzienność, gdyż formujemy odrębną opinię, wysuwamy żądania i stoimy na swoim. Co w dzisiejszym świecie jest niezbędne do posiadania własnego JA.


Elżbieta Wołejko (Elžbieta Voleiko)
Studentka II roku europeistyki
Filii UwB w Wilnie

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone