Informatyka to kierunek przyszłości. Coraz więcej młodych ludzi chce związać swoją pracę właśnie z tą dziedziną, ponieważ w dzisiejszych czasach prawie każda firma potrzebuje informatyków i programistów.


Informatyka stoi na czele najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Studia informatyczne I stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie zostały utworzone z myślą o osobach, które w przyszłości chciałyby mieć realny udział w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych. W początkowych semestrach studenci zapoznają się z przedmiotami, takimi jak podstawy programowania strukturalnego i obiektowego, analiza matematyczna, algebra, architektura systemów komputerowych, bazy danych i systemy operacyjne, a w kolejnych semestrach stopniowo będą zdobywać umiejętności z takich przedmiotów jak programowanie zaawansowane, programowanie w Internecie, technologie sieciowe, sztuczna inteligencja oraz metody statystyczne. Uczelnia oferuje także praktyki oraz udział w Kole Naukowym Informatyki im. Johna von Neumanna, dzięki czemu stale można rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać praktyczne doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i prezentowaniu projektów.


Studia licencjackie na kierunku Informatyka dostępne są w trybie stacjonarnym, trwają 3 lata. W trakcie nauki studenci uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach oraz biorą aktywny udział w praktycznych projektach.


Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Warto pamiętać, że informatycy są ciągle poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy, więc to dobra okazja mieć nie tylko ciekawą pracę, ale także wysokie zarobki.


Elżbieta Jankowska (Elžbieta Jankovska)
Studentka II roku informatyki
Filii UwB w Wilnie2022 Wszystkie prawa zastrzeżone