Absolwenci Filii UwB w Wilnie laureatami konkursu na najlepszą pracę dyplomową

6 stycznia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas świątecznego spotkania członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Wyłoniono 4 prace licencjackie obronione w roku 2021. Wśród laureatów znaleźli się absolwenci ekonomii Filii UwB w Wilnie.


I miejsce za pracę licencjacką na temat ,,Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Litwy w latach 2010-2019’’ zdobyła Jowita Falkowska.

Na II miejscu znalazła się Dominika Błażewicz za pracę pn. ,,Skutki wejścia Litwy do strefy euro”.

Kornelia Kozlovkytė z pracą pn. ,,Zasięg migracji siły roboczej na Litwie w latach 2010-2019” oraz Mirosław Gugniewicz z pracą nt. „Rozwój turystyki na Litwie w latach 2009-2019“ znaleźli się na III miejscu.


Promotor prac nagrodzonych: dr hab. Alina Grynia.


Gratulujemy absolwentom i życzymy dalszych sukcesów!


Biuro Karier i Promocji


2022 Wszystkie prawa zastrzeżone