Akcja ,,Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii’’

W Wilnie rozpoczęło się jesienne sprzątanie cmentarza na Rossie. W tym roku udało się dochować tradycji i po raz kolejny wziąć udział w uczestniczeniu sprzątania kwater wojskowych na Starej Rossie.


Udział w tej akcji wzięli studenci kierunku Ekonomia, Europeistyka i Informatyka wraz z Dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Jerzym Halickim, prof. UwB.


Sprzątanie każdego roku odbywa się z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone