Aktualności Erasmus+

Ogłoszony jest konkurs na półroczny (lub roczny) wyjazd do Bratysławy (Słowacja) na Comenius University
w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+! Możliwy jest wyjazd w semestrze zimowym oraz/lub
letnim w roku akademickim 2021/2022.

Szczegółowe zasady rekrutacji można znaleźć na stronie
https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms

Rekrutacja na Filii UwB w Wilnie Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym przebiega w dwóch etapach:
1. złożenie odpowiednich dokumentów- do 8 kwietnia 2021, 16.00 (czasu litewskiego)
2. rozmowa kwalifikacyjna- termin zostanie ustalony później. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie
opublikowany na stronie internetowej Filii co najmniej 5 dni przed rozmową kwalifikacyjną.

Wszyscy chętni studenci powinni przesłać odpowiednie dokumenty na adres mailowy s.pilż[email protected]
do 8 kwietnia 2021, 16.00 kwietnia (czasu litewskiego).

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji na studia jest złożenie następujących dokumentów:
1. formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w zakładce Erasmus+ na stronie internetowej
Uniwersytetu
w Białymstoku https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/Formularz%20zgoszeniowy%20SMS%202021-2022.doc
2. (2a) średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów oraz (2b) średniej ocen z roku akademickiego
poprzedzającego rok rekrutacji.

Opcjonalnie można również złożyć:
3. opinię (-e) lub rekomendację (-e) dotyczącą (-e) kandydata.

Komisja kwalifikacyjna może poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów oraz korektę i/lub uzupełnienie
złożonych dokumentów.

Uwaga! Z powodu międzynarodowej sytuacji epidemiologicznej wyjazdy mogą zostać przełożone lub
odwołane.

Dodatkowa informacja:
1. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać wyższe stypendium na każdy
miesiąc pobytu. Więcej szczegółów w Zasadach rekrutacji 2021/2022.
2. Studenci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wyższe stypendium ze specjalnego funduszu pomocy
dla osób niepełnosprawnych. Więcej szczegółów w Zasadach rekrutacji 2021/2022.

Więcej szczegółów o rekrutacji na studia i praktyki Erasmus+ można uzyskać kontaktując się z
Koordynatorem Erasmus+ poprzez MS Teams lub mailowo (s.pilż[email protected]). Więcej informacji o
programie Erasmus+ można znaleźć na stronie https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms.

Data publikacji:
2021-03-26Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr zimowy oraz/lub letni w roku akademickim 2021/2022. Więcej szczegółów już niebawem.

Data publikacji
2021-03-25
2021 Wszystkie prawa zastrzeżone