Archiwum (Erasmus+)

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW FILII UWB W WILNIE WYDZIAŁU EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEGO


Ze względu na duże zainteresowanie wyjazdami celem realizacji szkoleń i wykładów w ramach programu Erasmus+, Dział Współpracy Międzynarodowej UwB zawnioskował do Narodowej Agencji o przedłużenie projektu realizowanego w roku 2020/2021 do 31.05.2022. Zgoda została otrzymana, projekt na obecnych zasadach będzie realizowany jeszcze do końca maja 2022 roku. Rekrutacja na wyjazdy STA i STT w obecnym projekcie ma charakter ciągły (do wyczerpania miejsc).


Jednocześnie, najprawdopodobniej w październiku, zostanie rozpisana rekrutacja na wyjazdy w nowym projekcie, realizowanym od września 2021 roku przez okres 26 miesięcy.


Zachęcamy Państwo do uczestnictwa w programie Erasmus+. Szczegółową informację o wyjazdach dla pracowników w ramach programu Erasmus+ można uzyskać na stronie internetowej Uniwersytetu (dział Współpraca międzynarodowa->Erasmus+) lub kontaktując się bezpośrednio z Działem Współpracy Międzynarodowej.


Data dodania informacji: 10 września 2021Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ STA i Erasmus+ STT odbędzie się w okresie od 1 października do 16 października 2020 r. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępna liczba miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Jeżeli liczba miejsc nie zostanie wyczerpana, a będą dostępne wolne środki na wyjazdy tego typu, prowadzona będzie rekrutacja ciągła.


Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow lub poprzez kontakt z Koordynatorem Filii UwB w Wilnie [email protected]


W terminie od 11 do 31 marca 2019 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (STA i STT) na rok akademicki 2018/2019 do krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych (KA103).


Wyjazdy mogą być realizowane do 30 września 2019 r. Podpisane dokumenty można składać bezpośrednio w Dziale Współpracy Międzynarodowej lub przesyłać drogą elektroniczną na [email protected] (wyjazdy STA) lub [email protected] (wyjazdy STT).


Więcej informacji: http://uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow

http://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/erasmus-rekrutacja-pracownikow-uwb/0258bb8cTrwa rekrutacja pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na wyjazdy akademickie w ramach programu Erasmus+ KA103. Więcej informacji jest na uniwersyteckiej stronie http://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/rekrutacja-pracownikow-na-wyjazdy-w-ramach-programu-erasmus/228cf6cb

Osoby zainteresowane wyjazdem typu STA składają wnioski do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM) w okresie od 13.05.2019 r. do 13.06.2019 r. W przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż liczba miejsc, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

Zainteresowani powinni samodzielnie skontaktować się z partnerami i uzgodnić potencjalny plan pobytu.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie mogą wyjechać do następujących ośrodków akademickich:
1. Chorwacja, Dubrownik- UNIVERSITY OF DUBROVNIK oraz
2. Słowacja, Bratysława- COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA

Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.
Szczegółowe zasady kwalifikacji można znaleźć tu: http://uwb.edu.pl/wyklady


Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy na konferencje nie są uprawnione.

Szczegółowe zasady kwalifikacji można znaleźć tu: http://uwb.edu.pl/szkolenia-1526

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Dokładne stawki można znaleźć w zasadach kwalifikacji.

Data dodania informacji: 13 maja 2019

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone