Autorajd Wilno-Zułów-Wilno

23 października, z okazji 230. rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów odbył się II Autorajd Trzeciego Maja Wilno- Zułów- Wilno. Kolumna aut ozdobionych polskimi i litewskimi flagami wyruszyła spod sejmu Litwy. Miejscem docelowym był Zułów, miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wydarzeniu brali udział studenci Filii UwB w Wilnie.


Organizatorzy Autorajdu Wilno-Zułów-Wilno: Oddział Miejski Wilna Związku Polaków na Litwie, Ośrodek „Wilnoteka” oraz Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone