Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na bezpłatne konsultacje psychologiczne. Wsparcie jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” (umowa nr POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.


Konsultacje odbywają się w Rektoracie przy ul. Świerkowej 20B w sali nr 14. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Markiem Trocem poprzez e-mail: [email protected] lub telefonicznie + 48 500 637 278.


Możliwa jest organizacja spotkania zdalnego za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype, Messanger, Teams). Najbliższy termin to 25 października 2021 r. godz. 10:00 – 18:00.


Studencie, jeśli chcesz:

 • podnieść własną efektywność (w tym w uczeniu się),
 • lepiej radzić sobie ze stresem oraz własnymi emocjami,
 • skuteczniej zarządzać własnym czasem i energią,
 • budować satysfakcjonujące relacje interpersonalne,
 • zwiększyć umiejętności zachowań asertywnych, zwłaszcza w trudnych społecznie sytuacjach,
 • poznać i zrozumieć siebie,
 • porozmawiać o problemach z nauką, dziewczyną/chłopakiem, sobą, swoim otoczeniem i poszukać dla nich rozwiązania.

Pracowniku, jeśli:

 • poszukujesz rozwiązań sytuacji trudnych i nietypowych występujących w trakcie zajęć dydaktycznych oraz w relacjach ze studentami poza salą wykładową,
 • chcesz wypracować adekwatne, skuteczne i możliwe do zastosowania formy wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, w tym dla studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej,
 • chcesz ograniczyć ryzyko pojawiania się zachowań niepożądanych na swoich zajęciach,
 • chcesz ustanowić efektywną współpracę z osobami z niepełnosprawnościami.
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone