Dariusz Kadziewicz zwycięzcą Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny

Na świątecznym spotkaniu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL), które odbyło się 6 stycznia 2019 roku w Domu Kultury Polskiej, zostały ogłoszone wyniki Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny. To już druga edycja konkursu organizowanego przez SNPL. Brali w nim udział także absolwenci Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie. Jury konkursu (doc. dr Barbara Dwilewicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, doc. dr Katarzyna Miksza, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr hab. Aleksander Waszkiewicz) przyznało jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Z satysfakcją informujemy, że laureatem nagrody głównej został Dariusz Kadziewicz za pracę magisterską pt. „Wpływ wzrostu gospodarczego na dobrobyt społeczny w Polsce i na Litwie w latach 2005-2015” (promotor dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB). Jedno z wyróżnień przyznano również absolwentce Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Ewelinie Leśniewskiej za pracę magisterską pt. „Zróżnicowanie dochodowe na Litwie w latach 2005–2015” (promotor dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB). Drugie wyróżnienie otrzymał Marek Domański, absolwent Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego za pracę licencjacką pt. „Wpływ języka rosyjskiego na zasób leksykalny języka uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie” (promotor doc. dr Barbara Dwilewicz). Nagroda główna została ufundowana przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie. Fundatorem zaś nagród dla osób wyróżnionych było Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.


Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone