Decyzja Dyrektora Filii UwB w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego z dnia 8 maja 2020 r.

Decyzja Dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego z dnia 8 maja 2020 r. – Pobrać PDF.
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone