Decyzja Dyrektora Filii z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w Filii UwB w Wilnie

Decyzja Dyrektora Filii (PDF)
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone