Decyzja Dyrektora Filii z dnia 17 września 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w Filii UwB w Wilnie

Decyzja Dyrektora Filii – PDF
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone