Decyzja Dyrektora Filii z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w Filii UwB w Wilnie w okresie od 4.11.2021 r. do 12.11.2021 r.

Decyzja Dyrektora Filii (PDF)
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone