Decyzja z 25 marca 2020 r. w sprawie kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie

Decyzja z 25 marca 2020 r. w sprawie kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie – Pobrać (PDF)

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone