„Dobre praktyki w dziekanacie” – Sympozjum Dziekanatów Białostockich Uczelni

2 grudnia br. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyło się Sympozjum Dziekanatów Białostockich Uczelni. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie jakie są ,,Dobre praktyki w dziekanacie”? Spotkanie i dyskusja były okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pracowników dziekanatów oraz integracją ich środowiska.


Na sympozjum zostały zaproszone wszystkie publiczne i niepubliczne uczelnie z Białegostoku: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Medyczna. Przedstawiciele Sekretariatu Filii UwB w Wilnie również wzięli udział w spotkaniu.


Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Białostockiej powstało w 2021 r. Do zadań Forum należy m. in. tworzenie rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy dziekanatów, podnoszenie jakości obsługi studentów i pracowników oraz rozwój współpracy między dziekanatami.


Więcej 👉 https://cutt.ly/R1DoSnn

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone