Dochować tradycji mimo wszystko

Szereg lat z rzędu Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie brała aktywny udział w sprzątaniu kwater wojskowych na cmentarzu na Starej Rossie przed tak zwaną Majówką. Niestety, z powodu ogłoszonej powszechnie pandemii, tradycyjne wiosenne sprzątanie cmentarza przez organizacje zostało odwołane, zresztą jak i każda inna akcja społeczna przewidująca skupisko większej ilości osób. Mimo to, chcąc dochować tradycji uczczenia w dniu Święta Konstytucji 3 Maja pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz za wolność ojczyzny poległych żołnieży, znaleźliśmy w tym roku na to nieco inny sposób. Nieliczna grupka przedstawicieli naszego Wydziału w niedzielę złożyła kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Starej Rossie oraz wspólnie z Prezesem SKOnSR Panem Dariuszem Żybortem zapalili znicze na grobach polskich oficerów i ochotników poległych w latach 1919-1920 w walkach o Wilno oraz na grobach żołnierzy Armii Krajowej poległych podczas operacji Ostra Brama. Po czym reprezentacja Filii udała się pod Siemens Arenę by wziąć udział w biało-czerwonym rajdzie samochodowym organizowanym w celu uczczenia w tym trudnym czasie obowiązującej kwarantanny, tradycyjnych dla Polaków świąt majowych czyli Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi Polskiej oraz Święta Konstytucji 3 Maja.


Dziękujemy inicjatorom i organizatorom I Autorajdu 3 MAJA Wilno-Zułów-Wilno, którymi byli: DKP w Wilnie, Oddział ZPL m. Wilna, Wilnoteka.lt oraz Ambasada RP w Wilnie za piekną inicjatywę i możliwość fizycznie, nie wirtualnie, uczcić święta majowe, które są niezmiernie ważne dla każdego Polaka tu na Wileńszczyźnie, gdyż są okazją do deklarowania przynależności do narodu polskiego oraz dochowania wierności wartościom przodków.


RSS Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego Filii UwB w Wilnie

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone