Dyplomatorium 2022

28 lipca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom XIII promocji studiów licencjackich oraz VI promocji magisterskich Filii UwB w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.


W tym roku studia ukończyło 30 osób. Na kierunku informatyka 4 osóby, europeistyka 9 osób, ekonomia I stopnia 10 osób i ekonomia II stopnia 7 osób. 2 osoby otrzymały wyróżnienia za aktywną działalność i znaczące osiągnięcia na rzecz środowiska akademickiego. Od początku działalności filii studia ukończyło powyżej 840 absolwentów.


W uroczystości wzięli udział władze uniwersytetu:
• Dyrektor Filii dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB,
• Zastępca Dyrektora dr Elżbieta Majewska,
• Prorektor ds. rozwoju dr. hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB;


goście:
Irmina Szmalec – I Sekretarz Wydziału Konsularnego – Konsul RP,
• Europoseł Waldemar Tomaszewski,
• posłanka na Sejm Republiki Litewskiej Rita Tamašunienė
Beata Pietkiewicz – Posłanka na Sejm RL
Renata Cytacka – Rada Samorządu Miasta Wilna,
• zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Albert Narwojsz,
Artur Ludkowski – doradca premier Litwy ds. mniejszości narodowych, Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie,
Inga Žalėnienė – Rektor Uniwersytetu Michała Romera,
Józef Kwiatkowski – Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”,
Romuald Brazis – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy,
Bernard Niewiadomski – członek zarządu Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona,
Grzegorz Sakson – Prezes Związku Prawników Polaków na Litwie,
Ks. Ronald Kuźmicki – Duszpasterz akademicki Filii UwB w Wilnie
Janina Lisiewicz– redaktor „Naszej Gazety”;


wykładowcy, rodzice, znajomi oraz przyjaciele absolwentów.


Więcej:
https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/uroczystosc-wreczenia-dyplomow-wydzialu-ekonomiczno-informatycznego-filii-uniwersytetu-w bialymstoku/
https://www.vrsa.lt/titulinio-naujienos/424/ivyko-balstoges-universiteto-filialo-ekonomikos-informatikos-fakulteto-diplomu-iteikimo-ceremonija.-sveikiname:3387
https://wilno.tvp.pl/61536235/uroczystosc-wreczenia-dyplomow-wydzialu ekonomicznoinformatycznego-filii-uwb?fbclid=IwAR0g2y-qE-nu_MjCgb3oSBPxAB7u7Hh5yjVchVNA98WFYflZaXrFpLbp8dM
http://l24.lt/pl/oswiata/item/377636-uwb?fbclid=IwAR3jWsiV8u3GUwrwvUO0Lmfuos9y09fD2ygTKhfOOTEB0hjdE-MqoPXigqA
https://kurierwilenski.lt/2022/07/28/wreczenie-dyplomow-absolwentom-filii-uwb-w-wilnie-galeria/


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone