Dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego za zgodą JM Rektora i Rady Filii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Informatyki

Pliki do pobraniaDyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego za zgodą JM Rektora i Rady Filii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Informatyki – PDF

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone