Dyrektor Filii UwB na kadencję 2020-2024 odebrał powołanie

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB z Wydziału Nauk o Edukacji, będzie przez najbliższe 4 lata dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Funkcję obejmie 1 września. Powołanie wręczył mu dziś (22.07.2020) rektor elekt uczelni, prof. Robert Ciborowski.


Prof. Halicki od 2012 r. jest prorektorem UwB (obecnie – ds. studenckich, wcześniej – ds. dydaktycznych i studenckich). W latach 1999 – 2008 był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedrojcia.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone