DZIEJE SIĘ!

W poniedziałek, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie startował projekt „Własna droga do sukcesu 2019” finansowany ze środków Kancelarii Senatu RP za pośrednictwem Fundacji PPnW oraz przez Orlen Lietuva we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie. W tym roku projekt jest skierowany do członków Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka oraz studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB zainteresowanych zarządzaniem, ekonomią czy wiedzą o finansach.


Uczestnicy projektu już od pierwszego dnia kreują pomysły na własny biznes oraz dokonują wstępnych analiz możliwości ich realizacji. Poznają techniki pobudzania kreatywności, dokonują analizy makro-otoczenia, otoczenia konkurencyjnego. W kolejnych dniach zgłębią wiedzę z analizy SWOT, przeanalizują możliwy potencjał wykreowanych, własnych pomysłów biznesowych. Dokonają wstępnych analiz wielkości rynku wybranych branż, jak też strategicznej segmentacji klientów. Wszystko to dzieje się pod okiem najwyższej klasy ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Prorektora ds. nauki i zarządzania dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH oraz Bartosza Majewskiego wykładowcy, Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.


Po zajęciach studenci mają również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.


Ostatniego dnia szkoleń studenci będą również mieli okazję wysłuchania między innymi prelekcji pn. “Dobre praktyki i zarządzanie przez wartości”, którą wygłosi Prezes Orlen Lietuva Pan Michał Rudnicki.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone