ERASMUS+

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ STA i Erasmus+ STT odbędzie się w okresie od 1 października do 16 października 2020 r. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępna liczba miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Jeżeli liczba miejsc nie zostanie wyczerpana, a będą dostępne wolne środki na wyjazdy tego typu, prowadzona będzie rekrutacja ciągła.


Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow lub poprzez kontakt z Koordynatorem Filii UwB w Wilnie [email protected]ARCHIWUM
2021 Wszystkie prawa zastrzeżone