Europejska Fundacja Praw Człowieka

Nazwisko to przede wszystkim nazwa rodziny, do której dana osoba należy. Wspólnie z imieniem lub imionami stanowi podstawę identyfikacji osoby w większości kultur i ludów.


Od początku lat 90., kiedy Litwa odzyskała niepodległość, alfabet litewski zastąpił w paszportach rosyjską cyrylicę, a imiona i nazwiska przedstawicieli mniejszości narodowych, a w tym też polskiej są zapisywane zgodnie z litewskim alfabetem.


„Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” – to tytuł kampanii Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), która zachęca do składania wniosków o zmianę pisowni imion i nazwisk, które w oficjalnych dokumentach zostały zlituanizowane. Organizacja pomaga nie tylko w wypełnieniu dokumentów, lecz także reprezentuje wnioskodawcę podczas postępowań sądowych.


22 czerwca w Filii UwB w Wilnie gościła przedstawicielka EFHR. Studenci mieli możliwość usłyszeć o procedurze dotyczącej zmiany zapisu imienia i/lub nazwiska.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone