Historia

 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku powstał na mocy decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RP (DSW-2-0412/ /JB/05 z dnia 25 kwietnia 2006 roku), Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (BDG-0131-3409-06 z dnia 9 marca 2006 roku), rządu Republiki Litewskiej (uchwała 633 z dnia 19 czerwca 2007 roku) oraz Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy (Pozwolenie na studia Nr 002011 z dnia 8 sierpnia 2007 roku oraz Pozwolenie na studia Nr 002508 z dnia 4 września 2014). Według prawa litewskiego jednostka jest pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie oraz pierwszym zamiejscowym wydziałem uczelni polskiej poza jej granicami.

 

Wejście Litwy i Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło nowe możliwości w szkolnictwie wyższym. Inicjatywa powołania Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku (dalej UwB) była podjęta przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy i skierowana przede wszystkim do Polaków na Litwie w trosce o to, aby podnieść wskaźnik osób z wyższym wykształceniem, który jest niższy od średniej krajowej.

 

Powołanie wileńskiego Wydziału zamiejscowego Uniwersytetu w Białymstoku lub inaczej wileńskiej Filii UwB (według prawa litewskiego) jest ogromnym sukcesem Uniwersytetu w Białymstoku, dyplomacji polskiej i litewskiej oraz polskiej mniejszości na Litwie.

 

Latem 2014 roku Wydział otrzymał wymagane pozwolenia na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomia.

 

Na Wydziale działa biblioteka dysponująca około 6 tys. książek oraz ponad 30 tytułami wydawnictw periodycznych. Biblioteka posiada zdalny dostęp do elektronicznych baz danych prenumerowanych przez Uniwersytet w Białymstoku.

 

Obecnie (jesień 2017 r.) na Wydziale studiuje ponad trzystu studentów. 10% najlepszych studentów otrzymuje stypendia naukowe w wysokości 1100-700 PLN miesięcznie, za dobre wyniki w nauce, studenci pochodzący z biednych rodzin otrzymują stypendia socjalne Ministerstwa Nauki i Oświaty Republiki Litewskiej.

 

Na Wydziale działają trzy studenckie Koła Naukowe – Koło Naukowe Ekonomistów im F. Hayeka, Koło Naukowe Informatyków im. J. Neumanna i Koło Naukowe Europeistyki im. R. Schumana. Studenci Wydziału każdego roku biorą udział w wymianie studenckiej Erasmus. Corocznie Samorząd Studencki organizuje święta studenckie Otrzęsiny, Juwenalia. Na Wydziale działają kluby sportowe siatkówki i koszykówki.

 

W okresie 2007-2017 studia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym ukończyło ponad sześciuset absolwentów, z których ogromna większość podjęła pracę na Wileńszczyźnie. Wszystkie dyplomy zostały pozytywnie nostryfikowane przez władze litewskie. Nasi absolwenci pracują jako księgowi, menadżerowie, programiści, administratorzy sieci, prowadzą własne przedsiębiorstwa. Według danych Ministerstwa Nauki i Oświaty Republiki Litewskiej za 2016 rok tylko 4 absolwentów naszego Wydziału jest zarejestrowanych jako bezrobotni na Giełdzie Pracy (co stanowi około 1% absolwentów). Ci młodzi, wykształceni ludzie tworzą tzw. średnią klasę, która jest największym bogactwem społeczeństwa – wielu z nich ma własne przedsiębiorstwa i stworzyło miejsca pracy nie tylko dla siebie, ale również i dla innych.

 

Nie zważając na trudności lokalowe, (pomieszczenia są wynajmowane) Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie jesienią 2014 roku podjął prace przygotowawcze, mające na celu uruchomienie studiów na kierunku Europeistyka w 2015 roku i otrzymał stosowne pozwolenia od władz polskich i litewskich. W 2015 roku na kierunek Europeistyki zostało przyjętych 38 studentów, zaś w 2016 roku – 30 studentów, w 2017 – . Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie, jako urzędnik, dziennikarz, doradca, specjalista do spraw projektów europejskich. Ten kierunek studiów ma też na celu wzmocnienie wartości europejskich wśród polskiej mniejszości na Litwie.

 

Obecnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie prowadzi 3 kierunki studiów na poziomie licencjackim (bakałarza) – Ekonomia, Europeistyka i Informatyka. Studia trwają 3 lata i odbywają się w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej 135. Po ukończeniu tych studiów absolwent może wstąpić na dwuletnie studia magisterskie z Ekonomii, realizowane na naszym Wydziale. Każdego roku ponad stu nowych studentów przekracza próg Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie!

 

Wydział aktywnie współpracuje ze szkołami polskimi na Litwie, organizuje wykłady, konsultacje, uruchomił „Akademię Młodego Informatyka”. Ma ona przyczynić się do pogłębiania wiedzy z dziedziny informatyki i zachęcić uczniów do obrania studiów na tym kierunku.Poziom wykształcenia mniejszości narodowych na Litwie

Źródło: Departament Statystyki Litwy, wg danych spisu ludności.
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone