II Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie

W sobotę, 14 września o godzinie 11.00 na Placu Katedralnym w Wilnie odbyły się w ramach tradycyjnego ,,Jarmarku Narodów’’ Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie. Wzięli w nich udział szkoły-przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, jak również przedstawiciele Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Wzięli udział wykładowcy mgr Ernest Ginc, mgr Kamil Ząbkiewicz i studenci III roku. Celem targów jest promocja polskiej szkoły na Litwie, prezentacja bogatej oferty edukacyjnej. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


Biuro Karier i Promocji2022 Wszystkie prawa zastrzeżone