III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dnia 6 grudnia 2022 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Current legal challenges: legislative response to geopolitical and historical problems”, której współorganizatorem była Filia UwB w Wilnie.


Celem konferencji była wymiana doświadczeń i próba znalezienia kompromisowych, międzynarodowych mechanizmów regulujących aktualne problemy ochrony praw człowieka w warunkach wojny, pandemii, kryzysu bezpieczeństwa i globalnego kryzysu gospodarczego. W konferencji wzięło czynny udział ponad 50 uczestników – przedstawicieli wielu ośrodków naukowych, m. in z Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Gruzji, Rumunii, Czech, Austrii, Mołdawii i Polski.


Conference-programme-6.12.2022


2022 Wszystkie prawa zastrzeżone