,,International Conference of Artificial Intelligence and Information Technology’’

W dniach 13-18 marca prof. dr hab. inż. Władysław Homenda przebywał w Yogyakarta w Indonezji na zaproszenie Kalbis Institute (Jakarta) i Atma Jaya University (Yogyakarta). Pan Profesor wygłosił wykład plenarny pt. “Cognitive Maps for Time Series Modeling’’ na konferencji “International Conference of Artificial Intelligence and Information Technology”, przedstawił zaproszony wykład pt. “Understanding Time Series with Cognitive Maps” na Uniwersytecie Atma Jaya.


Wziął udział także w spotkaniu dotyczącym możliwości współpracy uczelni indonezyjskich z Uniwersytetem w Białymstoku i Politechniką Warszawską. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech uczelni: Kalbis Institute, Atma Jaya University i Pancasila University (Jakarta).


Po wykładzie w Atma Jaya University nastąpiła wymiana egzemplarzy umowy o współpracy Uniwersytetu w Białymstoku i Kalbis Institute podpisanych przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i Rektora Kalbis Institute. Zostały wymienione dokumenty z prof. Hadi Sutopo, Dziekanem Wydziału “Faculty of Computer Science and Communication Scienc’’.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone