Konferencja SNPL – 2018

Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w
V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe),


która odbędzie się 19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).


Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). Partnerami konferencji są: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Instytut Historii Litwy, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytetu w Białymstoku, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 stycznia 2018 r.


Dalsze informacje są podane w zaproszeniu.

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone