Konferencja z okazji 15-lat

W tym roku świętujemy nie tylko 25-lecie Uniwersytetu w Białymstoku, ale także 15-lecie istnienia
wileńskiej Filii UwB Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Z tej okazji w dniach 19-20 września w
Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja jubileuszowa, na której omówione zostały
tematy europeistyczne, informatyczne oraz ekonomiczne.


Pierwszego dnia odbyło się uroczyste otwarcie konferencji, na którym przywitano gości,
zaprezentowano osiągnięcia i dokonania filii oraz przeprowadzono dyskusję na temat roli i miejsca,
jakie zajmuje uczelnia w kształceniu polskiej młodzieży na Litwie. Panel I zakończył prof. dr hab. Karol
Karski
z wykładem nt. Przyszłość polityki energetycznej Unii Europejskiej.


Panel II konferencji był poświęcony europeistyce pt. „Quo Vadis, Europo?”


• Europejska inicjatywa obywatelska – wyzwanie czy zmarnowana szansa UE? – dr hab.
Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

• Polityka migracyjna UE w obliczu współczesnych wyzwań – dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
• Perspektywa rozszerzenia jako wyzwanie dla UE – dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB
• Europeistyka – kierunek z perspektywami – dr Irena Mikłaszewicz, studentka Sabina
Jarmołowicz


Drugi dzień konferencji był poświęcony tematyce informatyki i ekonomii. Wystąpili w nim
wykładowcy, studenci, absolwenci oraz goście.


Panel III dotyczył tematów informatycznych:


• Sztuczna inteligencja! – prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz
• Program nauczania informatyki w Filii UwB w Wilnie – dr Mariusz Żynel
• Działalność Koła Naukowego Informatyków – Ryszard Boguszewicz
• Refleksje na temat uczenia się informatyki – Elżbieta Jankowska
• Panel dyskusyjny – Potyczki z informatyką – wykładowcy, studenci, goście
• Podsumowanie


Natomiast Panel IV odnosił się do przestrzeni ekonomicznej ,,Uwarunkowania funkcjonowania i
wyzwania współczesnego rynku pracy”:


• Gospodarka cyfrowa jako jeden z kluczowych czynników sukcesu współczesnych
przedsiębiorstw – dr hab. Alina Grynia
• Zmiany w popycie na pracę i organizacji pracy w kontekście połączonego efektu
transformacji cyfrowej i pandemii COVID-19 – dr hab. Anna Grześ
• Zmiany demograficzne a rynek pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w dobie pandemii
COVID-19 – dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB
• Inflacja a koszty pracy – dr elżbieta Zalesko, mgr Stanisław Pilżys
• Podsumowanie praktyk odbywanych przez studentów ekonomii – mgr Ernest Ginc
• Dyskusja uczestników i gości panelu na temat problemów związanych z rynkiem pracy
• Program nauczania ekonomii na Wydziale Ekonomiczno Informatycznym – dr hab. Anna
Grześ

• Refleksje studenta i absolwenta na temat uczenia się ekonomii – Czesława Stanul, Dominika
Błażewicz

• Podsumowanie – dr hab. Anna Grześ


W ciągu 2 dni konferencję odwiedzili dostojni goście:Irmina Szmalec – Konsul RP
Waldenar Tomaszewski – poseł Parlamentu Europejskiego
Beata Pietkiewicz – Posłanka na sejm RL
Renata Cytacka – Rada Samorządu Miasta Wilna
Romuald Brazis – założyciel Uniwersytetu Polskiego w Wilnie
Stanisław Pieszko – Fundacja Samostanowienie
Wojciech Stankiewicz – prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Artur Ludkowski – doradca premier Litwy, Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie
Andrzej Łuksza – Vilniaus AVILDA


Biuro Karier i Promocji

Więcej:


https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/konferencja-z-okazji-15-lecia-filii-uwb-w-wilnie-2/?fbclid=IwAR3SYAlgJQ4530590saZBrHRLuvn6_aImd3mmf5W0F9bhvZpHQoV9zpd2hc /
http://l24.lt/pl/oswiata/item/379672-filia-uwb-w-wilnie-ma-juz-15-lat?fbclid=IwAR2ik8mM6eCTxkDpfYzy3ydjYARHX0rigdUVhG7vks0nIxWF-ZTBhfzleD4 /
https://wilno.tvp.pl/62844891/konferencja-z-okazji-15lecia-filii-uwb-w-wilnie-fotogaleria?fbclid=IwAR3OVZMXq-3XnA5Yy0P4TxeM9neVLoC0FeFaYNeyETawyuWpDyX5GCo3OuY /

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone