Konsultacje w sprawach studenckich

Najbliższe konsultacje w sprawach studenckich (np. powtórzenie roku, wpisy warunkowe, wznowienia itp.) zastępcy dyrektora Filii UwB w Wilnie, dr Elżbiety Majewskiej, odbędzie się w wtorek 22.09.2020 r. w godz. 09:00-10:00 na Skypie. Link do spotkania:
https://join.skype.com/nBXkrPRQEKmI
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone