Kontakt z wykładowcami

Pracownicy na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Filii UwB
Wykładowcy akademiccy, lektorzy, instruktorzy

Alina Grynia – [email protected]
Stanislav Pilžys – [email protected]
Germanas Budnikas [email protected]
Justyna Lučinska – [email protected]
Regina Lašakevič – [email protected]
Ernest Ginc – [email protected]
Kamil Ząbkiewicz – [email protected]
Lucija Jarmolkovič – [email protected]
Mieczysław Muraszkiewicz – [email protected]
Irena Miklaševič – [email protected]
Leokadija Miloš – [email protected]
Viktorija Žibortaitė – [email protected]
Barbara Dvilevič – [email protected]
Jerzy Lewko – [email protected]
Ryšardas Burda – [email protected]

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone