LITEXPO 2022

Wystawa KARJERA&STUDIJOS w LITEXPO co roku gromadziła dziesiątki tysięcy uczniów i studentów. Po rocznej przerwie przedstawiciele uczelni wyższych wrócili na targi, by przedstawić uczestniczącym swoje oferty. Celem wystawy 2022 była pomoc w odkrywaniu nowych możliwości kariery i nauki dla osób w każdym wieku.


W targach wzięli też udział przedstawiciele Filii UwB w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.


Biuro Karier i Promocji
Fot. Jaroslav Markov

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone