Niezbędne dokumenty

Dokumenty są przyjmowane:
Poniedziałek-piątek od 10:00 do 16:45


NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • Świadectwo dojrzałości na studia licencjackie, dyplom licencjacki na studia magisterskie;
 • Kserokopia dowodu osobistego (asmens tap. kort) lub paszportu;
 • Zaświadczenie lekarskie z dopiskiem “Mokytis ir sportuoti gali” (jeżeli studia licencjackie);
 • 1 zdjęcie (3×4 cm);
 • Kopia metryki urodzenia;
 • Opłata rekrutacyjna – 19 Euro. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto bankowe Filii UwB w Wilnie (przy składaniu dokumentów prosimy przynosić potwierdzenie dokonania przelewu, na Wydziale nie przyjmujemy wpłat gotówką):
  • Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS“
  • Gavėjo sąskaitos numeris: LT59 7044 0600 0611 0812
  • Mokėjimo paskirtis: STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA

Zapraszamy na rekrutację w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie! Proszę przynieść następujące dokumenty:


1. Świadectwo dojrzałości na studia licencjackie,
(dyplom licencjacki na studia magisterskie);
2. dowód osobisty (asmens tap. kort) lub paszport;
3. zaświadczenie lekarskie z dopisem “Mokytis ir sportuoti gali” (jeżeli studia licencjackie);
4. Opłata rekrutacyjna – 19 Euro.


Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS“
Gavėjo sąskaitos numeris: LT59 7044 0600 0611 0812
Mokėjimo paskirtis: STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA (asmens kodas, vardas pavardė)


2022 Wszystkie prawa zastrzeżone