Opłata za studia

 
 
Uwaga!
Student zobowiązuje się do wnoszenia opłaty 434€ za rok akademicki przed jego rozpoczęciem i za kolejne lata studiów do 30 września każdego roku. Opłatę można rozdzielić na dwie raty:
1. 217 € do 30 września
2. 217 € do 14 lutego.
Za warunki i powtórzenie przedmiotu proszę zapłacić w całości do 30 września.

 
Dokonać wpłaty za studia można na konto bankowe Filii UwB w Wilnie:
 
Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS
Gavėjo sąskaitos numeris: LT597044060006110812
Mokėjimo paskirtis: UŽ STUDIJAS 2022/2023 AKADEMINIAIS METAIS
 
WAŻNE!!!
Jeżeli za studia płaci nie student (np. rodzice), proszę wskazać imię, nazwisko oraz kod osobowy studenta, za którego opłata jest wnoszona.
 
Za studia i za warunki (odsetki) można płacić razem, ale należy wskazać w Mokėjimo paskirtis:
UŽ STUDIJAS 2022/2023 AKADEMINIAIS METAIS – 434 eur
UŽ DALYKO (-Ų) KARTOJIMĄ –  np. … eur
DELSPINIGIAI – np. … eur
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone