Powołanie prof. Adama Doliwy na Dyrektora Filii UwB Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 lipca 2019 r., na mocy art. 144 ust. 2 i 6 pkt 1 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku stanowiącego Załącznik do Uchwały 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r., dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB został powołany na Dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone