Prezentacja Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

27 listopada, w ramach projektu ,,Własna droga do sukcesu’’ w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB wraz z zastępcą Dyrektora, dr. Arkadiuszem K. Bielińskim, mieli okazję przedstawić studentom prezentację o działalności i sukcesach Filii UwB w Wilnie.


,,Nowa siedziba Filii UwB pozwoli przede wszystkim rozwijać, prowadzić studia w nowoczesnych, europejskich warunkach, nawiązywać współpracę z uczelniami litewskimi, zachodnimi, gościć świetnych gości, profesorów w doskonałych warunkach’’ – powiedział Dyrektor Filii.


Przypomniał także i o pomocy materialnej studentom. ,,Pamiętajcie Państwo, że uczelnia i całe środowisko, które uczelnia wspiera, oferuje Państwu nie tylko wiedzę, ale także pomoc materialną. Od tego roku akademickiego jesteście objęci pomocą materialną. Jesteśmy na etapie dopracowywania szczegółów organizacyjnych, przyjmowania wniosków na stypendia socjalne i wypłacania ich.’’


W tym roku w dniach 27-28 marca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie nasz Wydział organizuje z informatykami konferencję pt. ,,Informatyka w prawie, prawo w informatyce’’. Myślą przewodnią tej konferencji będzie sztuczna inteligencja, prawne, normatywne aspekty sztucznej inteligencji. Będą tam przewidziane różne warsztaty, szkolenia adresowane do studentów.


Podczas spotkania w Domu Kultury Polskiej w Wilnie nasi studenci mieli także okazję wysłuchania prelekcji pn. “Dobre praktyki i zarządzanie przez wartości”, którą wygłosił Prezes Orlen Lietuva Pan Michał Rudnicki.


Biuro Karier i Promocji2022 Wszystkie prawa zastrzeżone