Publikacje

Bogusław Grużewski

  • Oszacowanie skali emigracji wysoko wykwalifikowanych obywateli Litwy po 1 maja 2004 roku // ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY, 8-9 kwietnia 2011, WilnoPublikacje

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone