Publikacje

Justyna Łuczyńska

  • Szkolnictwo wyższe na Litwie // ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY, 8-9 kwietnia 2011, Wilno
  • Specjalne strefy ekonomiczne czynnikiem konkurencyjności inwestycyjnej Litwy // OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI, 9-10 maja 2014, WilnoPublikacje

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone