Spływ kajakowy 2020

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie wspólnie z partnerami: Ambasadą RP na Litwie, Forum Przedsiębiorczości Polskiej “Korona” i Samorządem Rejonu Solecznickiego zrealizowała projekt, którego celem było nawiązanie ścisłej współpracy między uczniami polskich szkół Wileńszczyzny, społecznością akademicką Filii UwB w Wilnie oraz polskim biznesem działającym na Litwie.


Filia szereg lat współpracuje z Forum Przedsiębiorczości Polskiej “Korona”, organizując dla uczniów szkół polskich Wileńszczyzny konkursy z zakresu wiedzy o przedsiębiorstwie w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku z powodu pandemii szereg imprez przewidzianych przez Filię, w tym też obchody wspomnianego festiwalu, zostało odwołanych. W związku z tym zrodził się pomysł alternatywny – wspólny spływ kajakowy z udziałem przedstawicieli wyżej wspomnianych środowisk. Żeby nie ograniczać się tylko do rozrywki, każda grupa uczestników miała do zrealizowania określone zadanie. Uczniowie polskich szkół Wileńszczyzny powinni byli wziąć udział w konkursie na mini projekt promujący Filię UwB w Wilnie na litewskim rynku kształcenia wyższego. Studenci musieli nagrać krótkie wywiady z przedsiębiorcami polskich firm zrzeszonych w Forum Przedsiębiorczości Polskiej “Korona” w celu przygotowania informacji na temat wybranego przedsiębiorstwa skierowanej do społeczności akademickiej i polskiego środowiska Wileńszczyzny. Imprezą finalizującą projekt był wspólny spływ kajakowy przedsiębiorców, studentów oraz uczniów szkół polskich – uczestników wspomnianego konkursu, który miał miejsce w rejonie solecznickim 18 lipca 2020 roku. Łącząc przyjemne z pożytecznym, uczestnicy projektu wyruszyli spod siedziby Filii w Wilnie w stronę Solecznik. Po drodze zapoznali się z walorami turystycznymi, jakie oferuje rejon solecznicki. Zwiedzili pozostałości Republiki Pawłowskiej w gminie Turgiele, pałac Balińskich w Jaszunach, pałac Wagnerów w Solecznikach, muzeum w Poszkach oraz grodzisko Bieczany w Dziewieniskim Historycznym Parku Regionalnym. W miejscu startu spływu kajakowego na szlaku edukacyjnym rzeki Gauja w gminie Dziewieniszki odbyła się gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu. Nagrody w postaci najnowszych tabletów ufundowało FPP „Korona”. Fundatorem zaś gier planszowych i nagród pamiątkowych była Ambasada RP na Litwie. Miejsce I w konkursie zdobyła uczennica klasy 12 Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach Paulina Pieszko, miejsce II – uczeń Liceum im. A. Mickiewicza Tomek Matuiza. Komisja w drodze wyjątku wyróżniła również absolwentkę pierwszego rocznika Filii UwB w Wilnie – Brygitę Petrulionienė, która nadesłała swój pomysł na promowanie Filii. Cieszy nas bardzo, że po tylu latach nasi absolwenci o nas pamiętają i chętnie uczestniczą w różnych inicjatywach podejmowanych przez Filię – w spotkaniach opłatkowych, projektach edukacyjnych, w różnych imprezach rozrywkowych chociażby takich, jak ten spływ kajakowy.


Po ceremonii wręczenia nagród słowa powitania do zebranych skierowali:
w imieniu Ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej III sekretarz Paweł Purski;
w imieniu gospodarzy radny Samorządu Rejonu Solecznickiego Tadeusz Romanowski;
w imieniu Rektora Uniwersytetu w Białymstoku kończący kadencję Prorektor ds. studenckich dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB.


Prezes FPP „Korona” Andrzej Łuksza powitał wszystkich serdecznie oraz podzielił się z młodzieżą własnym doświadczeniem w stawianiu pierwszych kroków w biznesie, co z pewnością może zainspirować wielu do zastanowienia się nad perspektywą wybrania ścieżki przedsiębiorcy.


Czas spędzony w kajakach na podziwianiu malowniczych krajobrazów Gaui oraz biwak integracyjny, na którym nie zabrakło ciekawych rozrywek i okazji, aby w luźnej, niezobowiązującej atmosferze przedsiębiorcy i studenci mieli szansę na nawiązanie kontaktów i wymianę pomysłów oraz lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb wynikających ze współpracy. Z pewnością to interesujące spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie, studenci i przedsiębiorcy, przyniesie obopólne korzyści – pozwoli połączyć teorię z praktyką, młodzieńczy zapał i doświadczenie na rynku.


Za wsparcie finansowe szczególnie nisko się kłaniamy głównemu sponsorowi – FPP „Korona”, również bardzo serdecznie dziękujemy Samorządowi Rejonu Solecznickiego, Dyrektorowi Filii UwB w Wilnie dr. hab. A. Doliwie, prof. UwB, Kanclerzowi UwB mgr. T. Zielińskiemu oraz wieloletniemu przyjacielowi Filii Panu Witoldowi Rudziańcowi za przepyszny staropolski bigos.


Kochamy Was bardzo i dziękujemy, że jesteście razem z nami i że zawsze możemy na Was liczyć.


Koordynator projektu
Czesława Stanul


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


2022 Wszystkie prawa zastrzeżone