Spotkanie dyrektora Filii UwB dr. hab. Adama Doliwy, prof. UwB z Panem Gedeonem W. Wernerem z Quinnipiac University

W dniu 9 stycznia 2020 roku dyrektor Filii UwB w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB, spotkał się z Panem Gedeonem W. Wernerem z Quinnipiac University (Novak Family Polish Chair, Central European Institute, School of Business), USA. Celem spotkania było omówienie założeń, form i celów współpracy pomiędzy Filią UwB w Wilnie, Wydziałem Ekonomiczno-Informatycznym a Quinnipiac University. Polska Katedra (Polish Chair) na Uniwersytecie Quinnipiac jest jednostką Instytutu Europy Środkowej przy Wydziale Zarządzania. Misją Katedry Polskiej jest wzmacnianie relacji pomiędzy USA a Polską i Polakami w obszarach akademickim, biznesowym i kulturowym. Efektem przyszłej współpracy pomiędzy Filią UwB w Wilnie a Quinnipiac University będą: wykłady gościnne przedstawicieli Quinnipiac University, przyjazdy profesorów wizytujących z USA do Wilna oraz wyjazdy stażowe studentów Filii UwB w Wilnie do School of Business na Quinnipiac University.2022 Wszystkie prawa zastrzeżone