Spotkanie opłatkowe 2022

Pokój na ziemi ludziom,
a w niebie cisza gwiazd,
grają anieli,
świat się chlebem dzieli.
Świat ma dziś świąteczny blask…


W dniu 16 grudnia br. w Filii UwB w Wilnie odbyło się spotkanie świąteczne organizowane przez członków Rady Samorządu Studenckiego, w którym uczestniczyli studenci, dyrekcja, pracownicy akademiccy oraz czcigodny ksiądz Ronald Kuźmicki, kapelan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.


Uroczystość prowadził Augustyn Karpowicz, student 1 roku kierunku ekonomia. Wspomniał, iż studia to nie tylko nauka, ale też część życia, którą wspomina się najprzyjemniej. Dlatego też w tym dniu studenci zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, które zostaną w pamięci na długie lata.


Jako pierwsze wystąpiły studentki kierunku europeistyka, Karolina Dediul i Andreana Turenko z koleżankami, które należą do chórku harcerskiego pod kierownictwem Patrycji Kościukiewicz, studentki Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, drużynowej 9 Wileńskiej Drużyny Wędrowniczej ,,Via”.


Wieczór też urozmaicili swoim śpiewem studenci: Daniel Pieczuro oraz Kornelia Kozlovskytė, którym komponowali Edgar Skolzniev (akordeon), Sebastian Grudziński (saksofon) i Rafał Miłosz (gitara).


Na wspólnym świętowaniu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia nie zabrakło wesołych melodii świątecznych piosenek i kolęd oraz wizyty Świętego Mikołaja (Daniel Pieczuro), który wręczył pracownikom mydełka, wykonane własnoręcznie przez studentkę 1 roku kierunku ekonomia Dianę Łukoić.


Studenci skierowali podziękowania dla Dyrektora dr hab. Jerzego Halickiego prof. UwB, który wspiera i jest zawsze chętny oraz otwarty na pomysły młodzieży.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone