Spotkanie z MRU

13.10.2021 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji Filii UwB w Wilnie z Prof. dr Ingą Žalėnienė, rektorem Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie oraz Prof. Jolantą Urbanovič z Instytutu Administracji Publicznej MRU. W trakcie spotkania omówiono plan dalszej współpracy obu uczelni.


Spalio 13 d. vyko Balstogės universiteto filialo Vilniuje direkcijos susitikimas su prof. dr Inga Žalėnienė, Vilniaus Mykolo Romerio universiteto rektorė ir prof. Jolanta Urbanovič, MRU Viešojo administravimo instituto profesorė. Susitikimo metu buvo aptartas tolesnio abiejų universitetų bendradarbiavimo planas.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone