Spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 29 czerwca bieżącego roku zaprosiła chętnych na wykład prof. Andrzeja Nowaka pt. „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu”. Był to szósty wykład z cyklu „Kolokwia Wileńsko-Warszawskie”, organizowanego w Muzeum Narodowym Litwy „Pałac Władców”. Nazwa wykładu nawiązana była do tytułu ostatniej książki prof. Nowaka.


Andrzej Nowak mieszka w Krakowie, jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje również w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Zakładem Historii Europy Wschodniej i Studiów na Imperiami XIX i XX wieku. Profesor ma ogromne doświadczenie w pracy dydaktycznej, wygłaszał wykłady na uniwersytetach – Harwarda, Columbia, Rise, Cambridge i in.


W spotkaniu wzięli udział studenci i wykładowcy Filii UwB w Wilnie.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone