Uchwały Rady Filii

Uchwała nr 23 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie umiędzynarodowienia procesu kształcenia

Uchwała nr 24 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 25 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Informatyki

Uchwała nr 26 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Informatyki

Uchwała nr 27 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie konkursu na stanowisko lektora

Uchwała nr 28 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko lektora

Uchwała nr 29 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatrudnienia mgra Jurija Levko na stanowisku instruktora w wymiarze 1/3 etatu

Uchwała nr 30 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia dla niesamodzielnych pracowników do recenzowania prac dyplomowych

Uchwała nr 31 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie oferty przedmiotów realizowanych w językach obcych od r. ak. 2021/2022 w ramach programu Erasmus+

Uchwała nr 32 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 33 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 34 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania umowy o współpracy z Mykolas Romeris University

Uchwała nr 35 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie upoważnienia pracowników niesamodzielnych do prowadzenia wykładów, seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi w roku akademickiego 2021/2022.

Uchwała nr 37 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania program studiów na kierunku informatyka na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 38 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania program studiów na kierunku ekonomia na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 39 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania program studiów na kierunku ekonomia na poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 40 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania program studiów na kierunku europeistyka na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 41 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie jednolitych studiów magisterskich obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 42 z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademckim obowiązującym od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 43 z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2023/2024
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone