Uroczystość Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku w Warszawie uchwalono drugą na świecie konstytucję – ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej celem było przeciwdziałanie wadom ówczesnego systemu politycznego, które przyczyniały się do osłabienia państwa.

 

Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku został uznany za święto narodowe 2 dni później – 5 maja 1791 roku. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.

 

Co roku, w tym dniu społeczność polska na Litwie bierze udział w tradycyjnych obchodach Święta Narodowego przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie. W tym roku nie zabrakło też przedstawicieli Filii UwB w Wilnie.

 

Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone