Wieczór opłatkowy 2018

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.” C. K. Norwid


Tradycyjnie, w grudniowy wieczór, w tym roku przypadło to na 12 grudnia, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB wraz z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego zaprosili społeczność akademicką Filii UwB na tradycyjne Spotkanie opłatkowe.


Ciepłe słowa przywitania, jakie Szanowna Dziekan Wydziału dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB skierowała do zebranych, nadały dobry ton atmosferze wieczoru. Słowo Boże –urywek z Ewangelii o narodzinach Dzieciątka Jezus wraz z krótkim, ale jakże skłaniającym do zadumy nad sensem Świąt Bożego Narodzenia komentarzem, wygłosił kapelan uczelni ks. Ronald Kuźmicki. Nadchodzące święta skłaniają do osobistej, wewnętrznej przemiany, aby przyjście Bożej Dzieciny nie było daremne, by każdy mógł doświadczyć narodzin Dobra w Betlejem własnego serca. Warunkiem koniecznym natomiast jest Miłość i pojednanie, a symbolem – „chleb biblijny”. Opłatek, którym się dzielił każdy z każdym, najtkliwsze przekazując nawzajem życzenia. A do tego świątecznie przystrojona choinka, syto zastawiony przygotowanymi przez studentów wypiekami własnej roboty stół oraz mini koncert kolęd w wykonaniu studentek: Karoliny Klimaszewskiej (2 rok, Europeistyka), Doroty Szulskiej (2 rok, Ekonomia) i Kornelii Kozlovskytė (1 rok, Ekonomia) zbliżyły atmosferę do prawdziwie rodzinnej, gdyż jak wiadomo, chyba nic bardziej nie buduje Świąt Bożego Narodzenia niż wspólne kolędowanie.


Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone