Władze, Pełnomocnicy

 

 

halicki

Dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB
[email protected]
 

 

 

 
majewska
Zastępca Dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

dr Elżbieta Majewska
[email protected]
Konsultacje – Czwartek 10:00-11:30.