Wyjazdy promocyjne do szkół polskich

W tym roku wyjazdy do szkół polskich rozpoczęto w lutym. Przedstawiciele Filii UwB w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego zwiedzili ponad 30 szkół. Podczas spotkań z maturzystami oraz uczniami klas X i XI miło przyjęto studentów i wykładowców Filii UwB. Zachęcano uczniów do studiowania na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie.


Zwiedzono szkoły w rejonie wileńskim, święciańskim, solecznickim oraz trockim. Gimnazjum w Zujunach, Mickunach, Ławaryszkach, Podbrodziu, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum im. św. J. Bosko w Jałówce, Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum w Ejszyszkach, Butrymańcach, Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu, Gimnazjum w Landwarowie i in.


Podczas spotkań uczniowie byli zainteresowani ciekawymi wypowiedziami studentów oraz wykładowców o Filii UwB w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym oraz testem uważnego słuchacza. Na podstawie prezentacji uczniowie powinni byli odpowiedzieć na różne pytania. W każdej klasie wyłoniono zwycięzców, którzy będą zaproszeni do nas na Wydział.


Jak i każdego roku wzięto udział także w ,,Dniu Kariery’’ w Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie. Tam również nie zabrakło zainteresowanych studiami na Filii UwB w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym.


Duże podziękowania Nauczycielom i Dyrekcji wszystkich szkół, które odwiedzono, za gościnność i poświęcony czas, a maturzystów zapraszamy do nas na Filię UwB.


Wyjazdy do szkół zorganizowano przez Biuro Karier i Promocji oraz przedstawicieli Samorządu Studenckiego Filii UwB w Wilnie.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone