Wykład otwarty pt. ,,Czynniki pomyślnej kariery’’

Dnia 18 listopada o godzinie 16.00 studenci, wykładowcy oraz pracownicy Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego mieli możliwość wysłuchania wykładu otwartego, którego wygłosił kierownik Instytutu Badań Społecznych i Pracy Pan Prof. Boguslavas Gruževskis. Profesor zafascynował słuchaczy ciekawym tematem o czynnikach pomyślnej kariery. Mówił o kryzysie ćwierćwiecza, o położeniu człowieka na współczesnym rynku pracy, o tym, że mimo wszystko najważniejsze być szczęśliwym. Na końcu wykładu życzył wszystkim szczęścia.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone