Wykład prewencyjny na temat bezpieczeństwa na drogach

Dzisiaj studenci oraz pracownicy Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego mieli możliwość wysłuchania wykładu prewencyjnego o bezpieczeństwie na drogach, niewłaściwym zachowaniu się uczestników ruchu drogowego. Pani Diana Ponidzelskienė przedstawiła statystykę śmiertelności na drogach. Pokazała przykłady wypadków samochodowych. W końcu wykładu studenci oraz pracownicy mieli możliwość zadawania pytań.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone